Federația Română de Gimnastică Ritmică

Romanian Rhythmic Gymnastics Federation

Ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică Ritmică, Luni, 09.01.2023

La data de 09 ianuarie 2023 a avut la clubul ”Floreasca” ședința Comitetului Executiv al

Federației Române de Gimnastică Ritmică, care a luat următoarele hotărâri/aprobări:

1.1. Propuneri și definitivat calendar intern pentru 2023. Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate datele și locurile următoarelor competiții interne:

 • Campionatul Național Juniori IV, Ploiești, 28.10.2023;
 • Cupa României, Ploiești, 29.10.2023;
 • Campionatul Național Junioare II+III, Constanța, 02-04.06.2023 (organizat de CS Victoria Cumpăna);
 • Campionatul Național Junioare și Senioare, Oradea, 02-04.10.2023;
 • Campionatul Național Ansambluri + Festivalul Național, Brașov, 24-26.11.2023.

1.2.Propuneri și definitivat calendar internațional pentru 2023. Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate participarea la următoarele competiții de obiectiv:

 • Campionatele Europene de Gimnastică Ritmică, Baku (AZE), junioare și senioare, 17-21.05.2023;
 • Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică pentru junioare, Cluj- Napoca, 07-09.07.2023;
 • Cupa Mondială Challenge, Cluj-Napoca, 14-16.07.2023;
 • Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică pentru senioare, Valencia (ESP), 23-27.08.2023;
 • Cupa  “Irina Deleanu” Oradea 05-08.10.2023.

2. Propuneri și definitivat loturi olimpice și naționale. Comitetul Executiv a aprobat următoarele loturi:

Lot Olimpic:

 • sportive: DRĂGAN Annaliese, VERDEȘ Andreea, DRĂGAN Christina, ENACHE Sabina;
 • colectiv tehnic: GÎRBĂ Maria, antrenor principal, RADU Cătălina, antrenor secund, PUIU Simona, antrenor secund, STOIAN Ioan, medic, AMZULESCU Octavian, psiholog, PUIU Mihaela, metodist, BIDIUGAN Simona, biochimist. Sub rezerva aprobării de către COSR, NICOLAE Raluca, coregraf și NICOLESCU Alexandru, kinetoterapeut.

Lot Ansamblu senioare:

 • sportive: BIRINGER Alenia, BUNIOV Catrina, STĂNESCU Antonia, MARIN Dalia, MITAN Claudia, DRĂGAN Anisia;
 • colectiv tehnic: CHIRIAC Daniela, antrenor principal, NOVIKAVA Tatsiana, antrenor secund.

Lot national individual junioare:

 • sportive: LICĂ Amalia, GARAC Lisa, GHICA Alexia, DUȚU Ileana, STANCIU Patricia;
 • colectiv tehnic: MITROI Adriana, antrenor principal, PISCUPESCU Alexandra, antrenor secund

Lot ansamblu junioare:

 • sportive: PĂTRAȘCU Alexandra, PĂTRAȘCU Irene, CRAINIC Andra, CRAINIC Carina, ALEXANDRU Ariana, VENCU Eva, NĂSTASĂ Andreea;
 • colectiv tehnic: PISCUPESCU Alexandra, antrenor principal, PRIOTEASA Ștefania, antrenor secund.

3. Aprobare documente oficiale 2023 – Regulament Tehnic, Programa clasificare,

Regulament legitimări/transferări, Taxe și cotizații 2023. S-a discutat și s-au modificat unele taxe față de propunerile inițiale. S-au aprobat în unanimitate cu amendamente. În aceiași măsură, s-au discutat și aprobat unele texte din Regulamentul de Transferări, respectiv: legitimări – posibile pe toată durata anului, transferări – idem, cu reguli aprobate conform amendamentelor. Toate documentele aprobate se vor transmite structurilor afiliate. Buletinul informativ al FRGR se va completa și difuza după Adunarea Generală din data de 22 februarie 2023.

4. Stabilire obiective performanță pentru anul competițional 2023. S-au aprobat

în unanimitate următoarele obiecte:

 • CE senioare – calificare într-o finală pe obiecte (loc 1-8);
 • CE junioare – ansamblu loc 1-12;
 • CM junioare – individual, 2 locuri 1-8 (sau ansamblu);
 • CM senioare – obținerea calificării olimpice – 1 sportiv;
 • Cupe Mondiale 2023 – 1 loc 1-8.
 1. Hotărâri privind Adunarea Generală de Alegeri 2023, 22 februarie 2023, Sala

Amfiteatru sediul COSR. Prezintă consilier juridic Cristina Timar toate propunerile au fost acceptate și votate în unanimitate:

   a.Stabilire data – pentru 22 februarie 2023, orele 10.00 și neconvocată la orele 11.00, București, sediul COSR;

   b. Ordinea de zi – structurată în 2 părți, conform propunerii din draft-ul convocator – cu amendamentul de a face o mențiune și pentru obligația declarării la ANI a unor informații conform legii;

   c. Formularele pentru propuneri și documentația ce trebuie depuse de candidați, precum și graficul termene – aprobate;

   d. Adrese către membri – actualizare a datelor de contact;

   e. Întocmirea unei situații la zi cu plata taxelor cotizațiilor,comunicare a faptului că vor avea drept de vot doar structurile

care și-au achitat obligațiile fiscale pentru anul anterior (până la 31.03.2022 sau ulterior până la data Adunării Generale din anul 2023);

   f. Stabilire componență comisia de verificare a propunerilor și dosare candidați – Timar C., Apolzan M. și Mitroi A.

   g. Documentele care vor fi supuse dezbaterii în prima parte a adunării se vor pune pe site-ul federației – termen 17.02.2023;

   h. Candidații vor depune documente în original la sediul federației, până la data care se va comunica prin convocator. În cazul transmiterii prin poștă/curier, se consideră depuse în termen –data la care au fost preluate de poștă/curier;

 1. Stadiul pregătirilor organizării CMJ, Cluj-Napoca, 2023: Deplasare la Cluj-

Napoca, SG și Alina Dumitrescu pentru negocieri cu hotelurile privind tarife cazare/masă, contract privind web-site-ul evenimentului, contracte privind chiria sală pentru antrenament/competiție, firme scoring/display rezultate. S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate decontarea cheltuieli pentru deplasare, din venituri proprii;

     7. Diverse. S-a supus la vot și s-a aprobat:

     a) Decontarea cheltuieli (din venituri proprii) – carburant, președinte Irina Deleanu, pentru activitatea de căutare sponsori;

     b) Redactarea unei adrese către Ministerul Sportului, pentru clarificări privind aplicarea cerințelor recomandărilor cuprinse în adresa nr. 12036/04.10.2022;

     c) Contract asistență juridică 2023 – Sport Expert.