Federația Română de Gimnastică Ritmică

Romanian Rhythmic Gymnastics Federation

Informare Adunarea Generala 2020

Informare Adunare Generală 2020

La data de 2 martie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Gimnastică Ritmică, cu delegați din partea cluburilor CSM Arad, ASC Transilvania Brașov, CSU Brașov, ACS Ritmic Aly Gym Brașov, CSS Triumf București, CSA Steaua București, CS UNEFS București, ACS Alexandra Piscupescu, CS Olimpia București, ACS Pro Aktiv București, CSS Reșița, CS Victoria Cumpăna, CSS nr. 1 Constanța, CSS Unirea Iași, Club Gimnastică Corrado Iași, CS Anghel Saligny Iași, CSM Ploiești și CSS nr. 1 Timișoara. 

La ședință au luat parte și membrii Comitetului Executiv al federației, precum și D-na Maria Fumea, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică.

Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele:

1.  Alocuțiunea Președintelui – stabilirea cvorumului ședinței;

2.  Desemnarea Comisiei de redactarea a procesului-verbal de ședință și a Comisiei de numărare și validare a voturilor;

3.  Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea Comitetului Executiv pe anul 2019;

4.  Prezentarea și aprobarea Raportului cenzorului pe anul 2019;

5.  Prezentarea și aprobarea execuției bugetare, bilanțului contabil și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv pe anul 2019;

6.   Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

7.  Prezentarea și aprobarea programului de activități al F.R.G.R. pe anul 2020;

8.  Prezentarea și aprobarea calendarului intern și internațional pe anul 2020;

9.  Aprobări afilieri, dezafilieri și actualizarea actului constitutiv al F.R.G.R. cu privire la numărul de membri al F.R.G.R.;

10. Aprobarea propunerilor de modificare a statului F.R.G.R.;

11. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul-verbal de ședință și, în vederea autentificării, hotărârea Adunării Generale ordinare și a actului adițional la actul constitutiv și la statut;

12. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale ordinare;

13. Diverse.

Cea mai parte a lucrărilor și dezbaterilor a fost consacrată modificărilor Statutului federației, în scopul îmbunătățirii activității Comitetului Executiv, al comisiilor și colegiilor și al participării active a structurilor afiliate la dezvoltarea gimnasticii ritmice.

Planul de activități al federației pentru anul 2020 cuprinde, în afară de activități curente și tipice pentru o federație sportivă, și o serie de programe noi, respectiv: organizarea unui curs de actualizare/pregătire pentru antrenoare și arbitre în perspectiva schimbării Codului de Punctaj pentru ciclul 2020-2024, redactarea și distribuirea unui buletin informativ cuprinzând toată activitatea federației pentru anul curent, crearea unui comitet pentru pregătirea candidaturii federației noastre în vederea organizării Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică 2024, Senioare grup și individual și Junioare individual, Cluj-Napoca, în luna aprilie-iunie (datele exacte vor fi comunicate mai târziu), continuarea și sprijinirea pregătirii loturilor naționale și a sportivei Denisa Mailat în vederea obținerii calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 2020.